سید ایمان تاج زاد

نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/بنگاه/کارخانه:

دانش بنیان مهرکار

تلفن تماس:

021-77335754-77325070

شماره فکس:

021-77333044

ایمیل:

info@mehrkaar.com

نشانی:

تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان درختی (هلیسایی) پلاک 68
تاج زاد