حسین مساح

عضو هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/بنگاه/کارخانه:

قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

تلفن تماس:

021-48051101

شماره فکس:

021-44923113

ایمیل:

h_massah@ihdms.com

نشانی:

تهران، کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بعداز ایران خودرو، بلوار گلستانک، پلاک 40
مساح