رضا عباسی

عضو هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/بنگاه/کارخانه:

شرکت سازه گستر سایپا

تلفن تماس:

021-48912736

ایمیل:

rezaate@yahoo.com

نشانی:

تهران،کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج
عباسی