قاسم سلیمانی دودران

عضو هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/بنگاه/کارخانه:

سازمند صنعت

تلفن تماس:

021-88709588

ایمیل:

Gsmanopar3@gmail.com

نشانی:

تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان بیست و سوم، خیابان موج، پلاک 10 طبقه سوم واحد 6
سلیمانی دودران