اصغر ربیعی

عضو هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/بنگاه/کارخانه:

قالب های پیشرفته ایران خودرو G.P.I

تلفن تماس:

021-44923428

شماره فکس:

021-44923430

ایمیل:

Rabiei@gpi-co.com

نشانی:

تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج، بلوارجنوبی ایران خودرو، خیابان زامیاد، خیابان گلها
ربیعی