| سرفصل آموزشی CATIA III |

CATIA III

  • معرفی روش­های طراحی مدل­های سطحی فرم آزاد در CATIA
  • محیط Freeform
  • شیوه­های ایجاد و ویرایش سطوح و منحنی­های Freeform
  • مهندسی معکوس در CATIA
  • محیط Sketch Tracer

 

  مدت دوره: 64 ساعت  

  پیش نیازهای دوره:  

تسلط بر دوره سطح سازی کتیا  CATIA II