| سرفصل آموزشی CATIA V (ماشینکاری) |

CATIA V (ماشینکاری)

  • مقدمه ای بر تکنولوژی CAM
  • انتخاب ابزار تنظیم Machine Setting
  • آشنایی با زبان G-Code & Apt
  • استراتژی ماشینکاری
  • شبیه سازی تراش CNC
  • ماشین کاری دو و نیم محور
  • ماشینکاری سه محور
  • انیمیشن گیری
  • G-Code و ویرایش متن برنامهPost-Processors

 

  مدت دوره: 64 ساعت 

 پیش نیاز دوره: 

تسلط به دوره مقدماتی کتیا   CATIA II