مدارک آماده تحویل


جهت تسریع در امر یافتن مدارک خود، نام یا نام خانوادگی خود و یا سال یا دوره گذرانده را در بخش زیر جست و جو کنید.


سال نام نام خانوادگی دوره
97 سید مهدی حسنی اپراتوری و برنامه نویسی CNC
97 حمیدرضا تیمورنیا AUTOCAD2D&3D
97 مصطفی عابدی POWERMILL II
97 امیر غلامی POWERMILL II
97 بهروز محمدیان چوپلو POWERMILL I
97 علی وفادار شاه نشین POWERMILL I
97 میترا پیرهادی POWERMILL I
97 مرتضی تاج آبادی فراهانی POWERMILL I
97 محمد تمثال POWERMILL I
97 نسترن حیدری اشکذری CATIA II
97 رضا مومن علائی CATIA II
97 حسین گودرزیان طراحی قالب پلاستیک 3
97 مهران دهقان زاده طراحی قالب پلاستیک 3
97 حسین گودرزیان طراحی قالب پلاستیک 2
97 حسین گودرزیان طراحی قالب پلاستیک 1
97 پریسا عسگری طراحی قالب پلاستیک 1
97 محمدتقی حاجی تقی طهرانی طراحی قالب پلاستیک 1
97 رضا فرجی طراحی قالب پلاستیک 1
97 حسین حسنوند طراحی قالب پلاستیک 1
97 حامد عباسی طراحی قالب پلاستیک 1
97 رضا سیارآسیابر طراحی قالب پلاستیک 1
97 یاسر فراهانی طراحی قالب پلاستیک 1
97 مصطفی عابدی اپراتوری و برنامه نویسی
97 محمدامین محجوبیان اپراتوری و برنامه نویسی
97 حامد اسکندرزاده اولامچی اپراتوری و برنامه نویسی
97 علی یزدانی خانقاه تلرانس گذاری ابعادی و هندسی
97 محمد رنجبر powermil II
97 رضا مذهب powermil I
97 امیرحسین جعفرزاده کنارسری powermil I
97 محمد احسان مرادی ساکی powermil I
97 پیمان براتی powermil I
97 محمدمهدی اکبری powermil I
97 شهاب عزیزی میانرود powermil I
97 مصطفی ساعدی powermil I
97 بهنام اقدام طلب کردمحله powermil I
97 حامد قاسمی طراحی قالب پلاستیک3
97 محسن جوادی معافی طراحی قالب پلاستیک2
97 حامد قاسمی طراحی قالب پلاستیک2
97 علی هاشمیان آدریانی طراحی قالب پلاستیک2
97 سید احمد فیاضی طراحی قالب پلاستیک1
97 مهدی فرجی طراحی قالب پلاستیک1
97 محمد بشیری نجفی طراحی قالب پلاستیک1
97 نیما سهیل نخائی طراحی قالب فلز سردکار 2
97 حسین رضانژاد SOLIDWORKS II
97 محمد رنجبر SOLIDWORKS II
97 رضا تیموری CATIA II
97 افشین رضائی CATIA II
97 امیرحسین کاظمی CATIA II
97 محمد محبوبی CATIA II
97 رضا تیموری CATIA I
97 افشین رضائی CATIA I
97 شهاب عزیزی میانرود CATIA I
96 رضا اشرفی rapidform
96 امید آذرنوش تلرانس گذاری ابعادی و هندسی
96 حبیب برجعلی نقشه کش صنعتی
96 محمدعلی قاسمی نقشه کش صنعتی
96 البرز نارنجیان ماکرونویسی در CATIA
96 حبیب برجعلی MATLAB
96 محمود محمدی مفرح powermil II
96 حمیدرضا سعادتی powermil II
96 مهدی زمانی powermil II
96 محمد شفیعیان powermil II
96 غلامرضا احمدی powermil I
96 رضا سرمدی فیروز powermil I
96 میلاد صادقی شالکوهی powermil I
96 مهران پرهیزگار powermil I
96 جواد جورابچی powermil I
96 جواد عینی فر powermil I
96 بهمن آزادفلاح powermil I
96 باقر صدیق طراحی قالب پلاستیک3
96 داود سلطانی طراحی قالب پلاستیک2
96 محمد حقیقت جوان طراحی قالب پلاستیک2
96 محمد حقیقت جوان طراحی قالب پلاستیک2
96 محمدعلی کشاورز طراحی قالب پلاستیک2
96 محمدعلی کشاورز طراحی قالب پلاستیک1
96 درنیک سرکس پور طراحی قالب پلاستیک1
96 محمد علی قاسمی طراحی قالب پلاستیک1
96 محسن روشنی طراحی قالب پلاستیک1
96 جابر عرفانیان عبداله زاده طراحی قالب پلاستیک1
96 سیدآرین مرتضوی طراحی قالب پلاستیک1
96 محمدمهدی کشاورز طراحی قالب فلز سردکار 2
96 محمد یاقوتی شیخ نشین طراحی قالب فلز سردکار 1
96 امیرحسین اعلائی SOLIDWORKS II
96 احمد عبدلی SOLIDWORKS II
96 علی نقدی CATIA II
96 ابراهیم قنبری نودهی CATIA II
96 عباس دیانت پور CATIA II
96 مرضیه السادات اسحاقیان CATIA I
96 محبوبه سلطانی CATIA I
96 علیرضا شیرزادی CATIA I
96 محمدعلی قاسمی CATIA I
96 حمید سیدخباز CATIA I
96 سیداحسان حسینی CATIA I
96 امیرحسین غفاری CATIA I
95 محمدامین بختیاری Piping
95 حامد کیوانپور ایرانی آشنایی با دانش مدیریت
95 سیدوحید بابایی powermil II
95 امیررضا طاهری powermil I
95 بهنام واحدی powermil I
95 وحید توکلی powermil I
95 سلیم سلیمی powermil I
95 ابراهیم محمداسماعیلی قمی powermil I
95 محمد لعل ریاحی powermil I
95 افشین جمشیدی طراحی قالب پلاستیک3
95 مهدی کریمی فر طراحی قالب پلاستیک3
95 محمدپارسا اسلامی طراحی قالب پلاستیک3
95 محمدرضا آزموده بیگلر طراحی قالب پلاستیک2
95 محمدحسین باقری طراحی قالب پلاستیک2
95 حامد کیوانپور ایرانی طراحی قالب پلاستیک1
95 حسن بشیری شیخانی طراحی قالب پلاستیک1
95 محمدرضا آزموده بیگلر طراحی قالب پلاستیک1
95 مهدی کریمی فر طراحی قالب فلز سردکار 2
95 محمد توکلی طراحی قالب فلز سردکار 2
95 سیدعلی سیدحسن آدرانی SOLIDWORKS II
95 بهروز هوشمند CATIA III
95 مجید فرحت CATIA III
95 علی ترکیان CATIA III
95 محسن خزعلی CATIA III
95 سید کمال قاسمی CATIA II
95 مهدی حاجی محمدی CATIA II
95 محسن خزعلی CATIA II
95 سجاد زاج فروشان مقدم CATIA II
95 سهیلا قربانی CATIA II
95 مهدی کریمی فر CATIA II
95 امید محمدی CATIA I
95 میلاد رحمتی فخرآباد CATIA I
95 امین گراوند CATIA I
95 منصور محمدحسینی CATIA I
95 الهام بی آبی CATIA I
95 علیرضا آسیم CATIA I
93-94 امیر حسین کنگرانی فراهانی SOLIDWORKS II
93-94 مجتبی امیری هنامه SOLIDWORKS II
93-94 محمد منصوریان SOLIDWORKS I
93-94 سعید کاوری زاده SOLIDWORKS I
93-94 شایان عینی جلال SOLIDWORKS I
93-94 حمیدرضا حمزه نقشه کشی صنعتی
93-94 سیدپوریا سیدجعفری MATLAB
93-94 احمد حیدری Autoform
93-94 حسین بخشی زاده اپراتوری و برنامه نویسی
93-94 مرتضی ترابی powermil I
93-94 حمیدرضا عباسی powermil I
93-94 علیرضا احمدی powermil I
93-94 اکبر امکانی powermil I
93-94 ساسان جعفری powermil I
93-94 مهدی بنیادوند powermil I
93-94 رضا قنبری powermil I
93-94 فرهاد سلیمانی powermil I
93-94 محسن حبیب اللهی powermil I
93-94 امیر فلاحیان powermil I
93-94 مانی زنده دل حقیقی طراحی قالب پلاستیک2
93-94 رضا کشیری فرد طراحی قالب پلاستیک2
93-94 مهران همتی طراحی قالب پلاستیک1
93-94 فاطمه رشیدی طراحی قالب پلاستیک1
93-94 پیمان پتکی طراحی قالب پلاستیک1
93-94 نیلوفر واحد طراحی قالب پلاستیک1
93-94 سوده قدوسی نژاد طراحی قالب پلاستیک1
93-94 حبیب اله برجسته طراحی قالب فلز سردکار 1
93-94 سیدمهدی سجادی CATIA III
93-94 حسین حاجی کاظمی CATIA II
93-94 مریم اروجی CATIA II
93-94 مرتضی نجف آبادی CATIA I
93-94 سیدکیوان مدائنی CATIA I
93-94 کامیار عطایی CATIA I
93-94 حمیدرضا کیانی CATIA I
93-94 حسین نظری CATIA I
93-94 نوید پردیس CATIA I
93-94 مهدی اصلانی فعال CATIA I
93-94 محمود حسین CATIA I
91-92 قهرمان قربانی طراحی قالب پلاستیک3
91-92 علی شریفی پیمان طراحی قالب پلاستیک3
91-92 حمید محمودخانی طراحی قالب پلاستیک2
91-92 علی مولوی طراحی قالب پلاستیک1
91-92 عماد راستی فر طراحی قالب پلاستیک1
91-92 محمدجواد یارقلی طراحی قالب پلاستیک1
91-92 کارن آقاجانیان طراحی قالب پلاستیک1
91-92 مریم رضایی طراحی قالب فلز سردکار 1
91-92 رشید همدانی طراحی قالب فلز سردکار 1
91-92 محمد مقیمی طراحی قالب فلز سردکار 1
91-92 مرتضی دریا طراحی قالب فلز سردکار 1
91-92 افشین عبدالحی طراحی قالب فلز سردکار 1
91-92 عزیز تقی زاده طراحی قالب فلز سردکار 1
91-92 زیبا زاهدی نقشه کشی صنعتی
91-92 رحیم بابازاده نقشه کشی صنعتی
91-92 سیدآرمان آل آقا نقشه کشی صنعتی
91-92 سمانه چاری نقشه کشی صنعتی
91-92 فرشید شکرنیا Abaqus
91-92 ابراهیم ابوالقاسمی Abaqus
91-92 مهدی غلامی Abaqus
91-92 وحید سیفی Abaqus
91-92 امیر حسینی مزرعه علی SOLIDWORKS I
91-92 علیرضا اسلام پناه SOLIDWORKS I
91-92 علی کرمی powermil I
91-92 علی حاتمی powermil I
91-92 روپن سرکیسیان powermil I
91-92 سید مهرداد موسوی مطلق powermil I
91-92 شادمان جوان کوزه گران CATIA III
91-92 کاظم بهارلو CATIA II
91-92 حمیدرضا کیانی CATIA II
91-92 حمید محمودخانی CATIA II
91-92 محمد حیدری CATIA II
91-92 مصطفی بهرامی CATIA II
91-92 مجتبی حقانی CATIA II
91-92 قهرمان قربانی CATIA II
91-92 آراد عزیزی CATIA II
91-92 امین پسندیده CATIA I
91-92 محمد داود زارعی CATIA I
91-92 اصغر مظاهری CATIA I
91-92 رودابه کولیوند CATIA I
91-92 جابر حاجی حسینی CATIA I
91-92 علی زرگرزاده CATIA I
91-92 سعید بابایی آریان CATIA I
91-92 محمدجواد ابویی مهریزی CATIA I
91-92 احسان شاه آبادی CATIA I
91-92 رحیم صداقت راد CATIA I
91-92 امیرحسین خوئینی CATIA I
91-92 اسماعیل خراقانی CATIA I
91-92 محمد متینی برومند CATIA I
91-92 امیر اسکندری CATIA I
91-92 جواد قربانی CATIA I
89-90 ابراهیم خدائی نقشه کشی صنعتی
89-90 مجید میرحسینی نیستانی نقشه کشی صنعتی
89-90 علی نظرخانی نقشه کشی صنعتی
89-90 حمید کریم نیا نقشه کشی صنعتی
89-90 عبداله میرمحمدعلی رودکی نقشه کشی صنعتی
89-90 علی محمدروحی نقشه کشی صنعتی
89-90 میثم بیگی نقشه کشی صنعتی
89-90 نیما شاهمرادی طراحی قالب فلز سردکار 1
89-90 سیدعبدالحمید محمدی طراحی قالب فلز سردکار 1
89-90 حمید ستاک Autocad
89-90 فاضل شاه حسینی Autocad
89-90 افشین درویش MOLDFLOW
89-90 مجید محمد نظری طراحی قالب پلاستیک1
89-90 محمد کوه خضری اپراتوری و برنامه نویسی
89-90 علی محمدامیری SOLIDWORKS I
89-90 علی کاظمی میقانی powermil I
89-90 محسن چناشکی powermil I
89-90 اصغر حدادپور powermil I
89-90 کیوان صالحی شیجانی CATIA III
89-90 شهداد اسحق پورنجف آبادی CATIA II
89-90 سعید کاشانی CATIA II
89-90 سعید قاسمی نراقی CATIA II
89-90 هادی اصلانی نیا CATIA II
89-90 کیوان صالحی شیجانی CATIA II
89-90 آرش سلیمی مقدم CATIA II
89-90 زهرا فیروز CATIA II
89-90 میلاد شاکری سیاوشانی CATIA II
89-90 میلاد پیوسته CATIA I
89-90 افشین درویش CATIA I
89-90 زهرا عمادین CATIA I
89-90 شهداد اسحق پور CATIA I
89-90 احمد شعبانپور CATIA I
89-90 لیلا امینی CATIA I
89-90 محسن سماوری CATIA I
89-90 سیدعماد حسینی CATIA I
89-90 مجید نیک نام CATIA I
89-90 محمدرضا جعفری CATIA I
89-90 اکرم فتح اله زاده CATIA I
89-90 محمد کوه خضری CATIA I
89-90 آرش سلیمی مقدم CATIA I
89-90 محمدرضا گنجی CATIA I
89-90 الهام جباری CATIA I
89-90 مهدی میرزابیک CATIA I
89-90 سیدمحمدرضا شکوری CATIA I