دانشجویان برتر جامعه قالبسازان ایران


جهت تسریع در امر یافتن شخص مورد نظر خود، نام یا نام خانوادگی و یا سال یا دوره گذرانده را در بخش زیر جست و جو کنید.


سال نام نام خانوادگی دوره نمره پایانی
97 علی رستمی CATIA I 95/100
97 علی اکبر اوکاتی CATIA I 90/100
97 حمید غریب CATIA I 100/100
97 پریسا نقدی CATIA II 90/100
97 اسماعیل نژادرمضان CATIA II 90/100
97 سهراب نژادرمضان CATIA II 90/100
97 لاله مهدیزاده CATIA II 100/100
97 رضا مومن اعلائی CATIA II 100/100
97 مائده میرعظیمی CATIA II 95/100
97 فراز مرادی CATIA II 95/100
97 مهدی عیوضی CATIA II 95/100
97 نسترن حیدری CATIA II 100/100
97 حسن حیدری CATIA II 100/100
97 محمود مرادی CATIA II 95/100
97 عابدین سهل عمل CATIA III 100/100
97 مرتضی پورشاطر CATIA III 100/100
97 مسعود علیرضایی CATIA III 100/100
97 محمد محبوبی CATIA III 100/100
97 سپهر قربانیان CATIA III 100/100
97 حمیدرضا شادکام CATIA III 100/100
97 علی جعفرآبادی CATIA III 100/100
97 محمدمهدی فروغی طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
97 فرشید مینائیان AUTOCAD2D&3D 95/100
97 سیوان محمدی CATIA II 90/100
97 عرفان فرشباف طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
97 سعید یوسفی طراحی قالب پلاستیک 3 90/100
97 حامد قاسمی طراحی قالب پلاستیک 2 95/100
97 امیرحسین اکبری SOLIDWORKS II 95/100
97 محمدحسین رنجبر SOLIDWORKS II 90/100
97 سینا خلجی زاده SOLIDWORKS II 90/100
97 افشین نگاری SOLIDWORKS II 90/100
97 محسن فتوحی فیروزآباد SOLIDWORKS II 90/100
97 شایان احمدی AUTOFORM 97/100
97 پیمان علیزاده AUTOFORM 98/100
97 سیدمرتضی حسینی اکبر AUTOFORM 97/100
97 امیرحسین وثوق نیا AUTOFORM 98/100
97 مصطفی عابدی CATIA I 90/100
97 حسن زارعی CATIA I 90/100
97 محمدحسین خسروی فرد CATIA I 90/100
97 پیام بهرامی CATIA I 100/100
97 علی اصغر صادقی طراحی قالب فلز سردکار1 95/100
97 فریبرز ذی نوری طراحی قالب فلز سردکار1 90/100
97 اسماعیل صابری طراحی قالب فلز سردکار1 90/100
96 محمود مرادی CATIA I 95/100
96 مجید مولایی فر CATIA I 100/100
96 مهدی عیوضی CATIA I 95/100
96 حسن حیدری CATIA I 100/100
96 صیاد سلیمانی CATIA I 90/100
96 نسترن حیدری اشکذری CATIA I 100/100
96 افشین نگاری CATIA I 100/100
96 آزیتا فرنام CATIA II 90/100
96 عرفان فرشباف CATIA II 90/100
96 علی صمدی CATIA II 90/100
96 حسین گلشنی CATIA II 90/100
96 عماد فردامینی کلیدفولاد 90/100
96 عباس فردامینی کلیدفولاد 90/100
96 احمد فردامینی کلیدفولاد 95/100
96 پیام بهرامی نقشه کشی صنعتی/نقشه خوانی 90/100
96 پریسا نقدی CATIA I 90/100
96 ناصر علیزاده CATIA I 90/100
96 علی حاجیلی CATIA II 90/100
96 علی رستمی چپینی CATIA II 90/100
96 محمد محبوبی CATIA II 90/100
96 سیدعلی جعفرآبادی CATIA II 95/100
96 مسعود علی رضایی CATIA II 95/100
96 حمیدرضا شادکام CATIA II 100/100
96 سپهر قربانیان CATIA II 100/100
96 سعید یوسفی طراحی قالب پلاستیک 2 90/100
96 امیرحسین جعفرزاده اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 علیرضا طهماسبی اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 احمدعلی ساریخانی اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 بهنام رئیسی اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 عمران الیاسی اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 حامد اسکندرزاده اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 محمدامین محجوبیان اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 ابراهیم فرخی اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 مهدی رستم نیا اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 حیدر رجبی شهرام اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 سیدحامد عارف اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 مصطفی عابدی اپراتوری و برنامه نویسی CNC 90/100
96 حمیدرضا عرب بافرنی CATIA I 97/100
96 امیرحسین بصائری CATIA I 90/100
96 سهراب نژادرمضان میکال CATIA I 95/100
96 اسماعیل نژادرمضان میکال CATIA I 95/100
96 امیرحسین اکبری SOLIDWORKS I 90/100
96 پیمان علی رمضانی SOLIDWORKS I 90/100
96 فاطمه میرمحمدی CATIA II 90/100
96 البرز نارنجیان CATIA II 98/100
96 محمدعلی شهرستانکی CATIA II 90/100
96 کریم ابوالقاسمی مقدم CATIA II 95/100
96 امین گلزاری CATIA I 100/100
96 محسن انصاری طراحی قالب دایکاست 90/100
96 محمود اشرفیان طراحی قالب دایکاست 95/100
96 محسن هاشمیان طراحی قالب فلز سردکار1 95/100
96 محسن شاه حسینی طراحی قالب فلز سردکار1 98/100
96 حامد بختی طراحی قالب فلز سردکار1 92/100
96 کاوه لطفی طراحی قالب فلز سردکار1 100/100
96 غلام رضا اصفهانی طراحی قالب فلز سردکار1 100/100
96 پیمان معصومی طراحی قالب فلز سردکار1 98/100
96 امید نوری طراحی قالب فلز سردکار1 90/100
96 امیرمحمد معرفی طراحی قالب فلز سردکار1 90/100
96 محمدسعید هاشمیان AUTOCAD2D&3D 95/100
96 احسان مهدیپور زرین کمر AUTOCAD2D&3D 90/100
96 مهناز نامدار AUTOCAD2D&3D 90/100
96 سهراب نژادرمضان میکال نقشه کشی صنعتی/نقشه خوانی 95/100
96 اسماعیل نژادرمضان میکال نقشه کشی صنعتی/نقشه خوانی 90/100
96 سیدحسین ذوالفقاری CATIA I 92/100
96 علی صمدی CATIA I 95/100
96 حسین گلشنی CATIA I 92/100
96 میثم غفاری CATIA III 95/100
96 محمدرضا رحیمی نژاد پروین CATIA III 95/100
96 محمداحسان مرادی ساکی CATIA III 95/100
96 مینا فاضلی CATIA III 90/100
96 وحید زینلی SOLIDWORKS II 90/100
96 مصطفی حیدری طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
96 سعید یوسفی طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
96 همایون صدیق وزیری CATIA I 90/100
96 مهدی خانکی CATIA I 95
96 داوود بلبلوند CATIA I 95/100
96 البرز نارنجیان طراحی قالب پلاستیک 2 90/100
96 امید آذرنوش CATIA I 90/100
96 محمد فرج زاده CATIA I 90/100
96 علی آقاصادقی CATIA I 95/100
96 محمدمرتضی پورقمی CATIA I 90/100
96 حمید سیدخباز CATIA I 95/100
96 محمد اکبری طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
96 سپهر قربانیان CATIA I 95/100
96 کاظم طارمی CATIA I 95/100
96 رسول حیدری CATIA I 90/100
96 حمیدرضا شادکام CATIA I 95/100
96 محمدرضا رضازاده اصیلیان MATLAB 100/100
96 امیرمحمد زکی زاده MATLAB 90/100
96 امین گلاری MATLAB 90/100
96 شایان احمدی طراحی قالب فلز سردکار1 90/100
96 محمد کاظم زاده طراحی قالب فلز سردکار1 90/100
96 عباس زرفان طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
96 جابر عرفانیان طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
96 حمید عبدالهی طراحی قالب پلاستیک 1 95/100
96 محمد حقیقت جوان طراحی قالب پلاستیک 3 95/100
96 مهدی وفابخش CATIA I 95/100
96 سیدمجتبی حسینی CATIA I 90/100
96 البرز نارنجیان CATIA I 100/100
96 رضا بیاتی CATIA I 90/100
95 سهیلا قربانی CATIA II 90/100
95 حمیدرضا غریب زاده CATIA II 95/100
95 رامین نقدی لاهرودی CATIA II 95/100
95 محمد قره خانی CATIA II 95/100
95 محمداحسان مرادی ساکی CATIA II 95/100
95 محمدرضا رحیمی نژاد CATIA II 95/100
95 علی اکبر صفازاده CATIA II 95/100
95 حامد اشرفی ANSYS I 95/100
95 وحید مالکی ANSYS I 95/100
95 محمدپارسا اسلامی ANSYS I 95/100
95 ناصر سنائی ANSYS I 95/100
95 علیرضا مبارکی ANSYS I 95/100
95 علیرضا یزدان شاد MOLDFLOW 91/100
95 سیدعلی میربشیری MOLDFLOW 98/100
95 محمدرضا حنفی MOLDFLOW 92/100
95 رضا خالوباقری MOLDFLOW 90/100
95 احمد فدویان دوره جامع تجهیزات صنعتی 1 95/100
95 رضا حاج زمان دوره جامع تجهیزات صنعتی 1 95/100
95 سینا افطسی دوره جامع تجهیزات صنعتی 1 95/100
95 بهروز هوشمند دوره جامع تجهیزات صنعتی 1 95/100
95 محمدرضا یزدانی دوره جامع تجهیزات صنعتی 1 95/100
95 سعید محمدزاده CATIA II 90/100
95 الیاس عمو سلطانی طراحی قالب پلاستیک 2 90/100
95 امیرحسین علیزاده طراحی قالب پلاستیک 2 90/100
95 بهزاد ذبیحی CATIA II 90/100
95 مینا فاضلی CATIA II 90/100
95 مهدی جلیلی بال RAPIDFORM 90/100
95 امیرحسن صدری RAPIDFORM 90/100
95 امید امین بیدختی RAPIDFORM 90/100
95 سیدمجتبی حسینی RAPIDFORM 100/100
95 روح الله عاملی فرد RAPIDFORM 100/100
95 رضا اشرفی RAPIDFORM 100/100
95 سعید محمدزاده RAPIDFORM 90/100
95 ساغر سادات هاشمیان MATLAB 90/100
95 مهدی محیطی SOLIDWORKS II 95/100
95 سعید کفراشی SOLIDWORKS I 90/100
95 محمدرضا درویشی SOLIDWORKS I 90/100
95 اسماعیل مرادی طراحی قالب دایکاست 93/100
95 امیرحسین پشنج MATLAB 90/100
95 بهنام بافکار MATLAB 90/100
95 حبیب برجعلی MATLAB 90/100
95 مصطفی اسکندری MATLAB 90/100
95 پوریا یوسفی MATLAB 95/100
95 حامد واثق نیا MATLAB 90/100
95 آنیتا حدادی MATLAB 90/100
95 مهران یگانه CATIA I 95/100
95 علیرضا شیرزادی CATIA I 95/100
95 حامد فرجی CATIA I 95/100
95 فرهاد ایرجی CATIA I 95/100
95 مسعود امینی ABAQUS I 90/100
95 محمود دهقانی ABAQUS I 90/100
95 محمدرضا میری ABAQUS I 90/100
95 سعید جباری AUTOFORM 100/100
95 حسین رضانژاد AUTOFORM 98/100
95 داود سلطانی AUTOFORM 95/100
95 امیرمحمد زکی زاده ABAQUS I 90/100
95 حسن قبادی ABAQUS I 90/100
95 حامد واثق نیا ABAQUS I 90/100
95 آنیتا حدادی ABAQUS I 90/100
95 مصطفی کاظمی نژاد POWERMILL I 90/100
95 مصطفی محسن فر POWERMILL I 90/100
95 عماد ملکی POWERMILL I 93/100
95 مهشاد شمسایی نقشه کشی صنعتی/نقشه خوانی 95/100
95 علی رستمی چگینی نقشه کشی صنعتی/نقشه خوانی 95/100
95 ابوالفضل قنبری نقشه کشی صنعتی/نقشه خوانی 90/100
95 میلاد دوخائی نقشه کشی صنعتی/نقشه خوانی 90/100
95 مازیار عزیززاده قالبسازی عمومی 90/100
95 یوسف رمضانی CATIA I 90/100
95 نصراله لیلستانی CATIA I 90/100
95 محمد وهابی طراحی قالب فلزسردکار1 95/100
95 علیرضا عنایتی طراحی قالب فلزسردکار1 97/100
95 احسان هاشمی کیا طراحی قالب فلزسردکار1 98/100
95 حمیدرضا عرب بافرانی طراحی قالب فلزسردکار1 100/100
95 محمد یاقوتی طراحی قالب فلزسردکار1 98/100
95 سهند رحیمی نژاد طراحی قالب پلاستیک 1 95/100
95 سهیلا قربانی طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
95 نیما سهیل نخائی طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
95 ایمان باقرزاده طراحی قالب فلزسردکار2 95/100
95 جواد امیریان طراحی قالب های فورج 90/100
95 هوشنگ میرزائی CATIA I 95/100
95 مهدی فلاحی CATIA I 95/100
95 میلاد دوخائی CATIA I 95/100
95 محمد نوظهور CATIA I 95/100
95 مسعود اعتباری طراحی قالب فلزسردکار1 97/100
95 بهنام افشاروثوقی CATIA II 98/100
95 جواد امیریان CATIA II 95/100
95 عماد مقصودی CATIA II 98/100
95 محسن ترابی CATIA II 90/100
95 بهمن قنبری CATIA II 95/100
95 سعید صادقی طراحی قالب پلاستیک 3 90/100
95 سعید محمدزاده CATIA I 95/100
95 هانیه اکبریان CATIA I 90/100
95 محمدرضا داودی ABAQUS I 90/100
95 مجید شریف لو ABAQUS I 90/100
95 جعفر پورشریف ABAQUS I 90/100
95 محسن خان احمدی ABAQUS I 90/100
95 سعید جوادی الوندی ABAQUS I 100/100
95 محمد نیکبخت Rhino 90/100
95 سعید صادقی Rhino 90/100
95 سعید کمیجانی Rhino 90/100
95 مهدی قزل باش CATIA III 90/100
95 مهدی جلیلی بال CATIA III 90/100
95 محمدرضا بابائیان CATIA III 90/100
95 امیرحسین صدری CATIA III 90/100
95 ندا شریفی CATIA III 90/100
95 حجت الله شهریاری CATIA III 90/100
95 امیرحسین علیزاده CATIA III 90/100
95 علی شمس MOLDFLOW 93/100
95 حمید غفاری MOLDFLOW 95/100
95 سیدحمیدرضا کاظمی نژاد طراحی قالب پلاستیک 1 95/100
95 سیداکبر موسوی طراحی قالب پلاستیک 2 90/100
95 سیدحمیدرضا کاظمی نژاد طراحی قالب پلاستیک 2 90/100
95 سپیده اسدی CATIA III 95/100
95 علی رحیمی CATIA III 90/100
95 محمد حقیقت جوان طراحی قالب پلاستیک 2 90/100
95 علی طاشی نقشه خوانی مکانیک 95/100
95 رسول چراغی نقشه خوانی مکانیک 95/100
95 امیرحسین علیزاده نقشه خوانی مکانیک 95/100
95 سینا حلاجیان نقشه خوانی مکانیک 95/100
95 محمدهادی کرانی نقشه خوانی مکانیک 95/100
95 جواد امیریان نقشه خوانی مکانیک 95/100
95 حبیب برجعلی نقشه خوانی مکانیک 95/100
95 مازیار عزیززاده نقشه کشی صنعتی 95/100
95 علیرضا اردستانی نقشه کشی صنعتی 95/100
95 امیرحسین قربانی نقشه کشی صنعتی 90/100
95 حسین کریمیان CATIA I 95/100
95 سهیل دهقانی یزدی CATIA I 90/100
95 محمداحسان مرادی ساکی CATIA I 90/100
95 محمدرضا رحیمی نژاد CATIA I 100/100
95 علیرضا آسیم CATIA I 95/100
95 رسول چراغی طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
95 امیرحسین علیزاده طراحی قالب پلاستیک 1 95/100
94 سعیده رادپور نقشه خوانی مکانیک 100/100
94 باقر صدیق نقشه خوانی مکانیک 90/100
94 جواد رحمتیان Rhino 95/100
94 سیدعلی سیدحسن آدرانی نقشه خوانی مکانیک 90/100
94 حمید تاج دینی نقشه خوانی مکانیک 90/100
94 آرزو محمدی نقشه خوانی مکانیک 90/100
94 احمد فدویان نقشه خوانی مکانیک 95/100
94 شایان عینی جلال SOLIDWORKS II 90/100
94 سیدعلی سیدحسن آدرانمی SOLIDWORKS II 90/100
94 وحید طاووسی ABAQUS II 95/100
94 مجید شریف لو ABAQUS II 95/100
94 محسن خان احمدی ABAQUS II 95/100
94 سعید جوادی الوندی ABAQUS II 100/100
94 رضا رهبردوست SOLIDWORKS II 90/100
94 مهدی بدلی SOLIDWORKS II 90/100
94 محمدرضا یزدانی SOLIDWORKS II 90/100
94 فاطمه خلیلی SOLIDWORKS II 90/100
94 رضا حاج زمان نقشه خوانی مکانیک 95/100
94 محمدرضا یزدانی نقشه خوانی مکانیک 95/100
94 سروش صادقی AUTOFORM 90/100
94 علیرضا بهزادی AUTOFORM 97/100
94 یونس طهماسبی پور AUTOFORM 100/100
94 احمد حیدری AUTOFORM 100/100
94 حامد هوشمند AUTOFORM 92/100
94 سیدمیثم کاظمی میر AUTOFORM 98/100
94 آرمین نصرالهی ظریفی AUTOFORM 92/100
94 محمد توکلی SOLIDWORKS II 90/100
94 علیرضا عامری شهرابی طراحی قالب های فورج 97/100
94 محمدحسین مبارکی طراحی قالب های فورج 97/100
94 صادق مقیمیان طراحی قالب های فورج 95/100
94 عبدالحمید حسینی طراحی قالب های فورج 98/100
94 علی احمدنژاد POWERMILL II 90/100
94 فرهاد بهی POWERMILL I 90/100
94 سیدامیرارسلان شمس CATIA II 90/100
94 پوریا یوسفی CATIA II 95/100
94 علی نادعلی زاه بورا طراحی قالب فلزسردکار1 90/100
94 عبداله منصوریان طراحی قالب فلزسردکار1 95/100
94 مهدی کریمی فر طراحی قالب فلزسردکار1 90/100
94 سیدعلی سیدحسن ادرانی SOLIDWORKS I 95/100
94 مهدی بدلی SOLIDWORKS I 90/100
94 مهدی کریمی CATIA I 95/100
94 احمد درخشان پور CATIA I 95/100
94 سیدکمال قاسمی CATIA I 95/100
94 محمود دهقانی هلان CATIA III 95/100
94 مسعود اعتباری CATIA III 95/100
94 مجید فرحت CATIA III 95/100
94 علی ترکیان CATIA III 95/100
94 طاهره مومنی آقا جکندی CATIA II 90/100
94 محمد فرامرزی CATIA II 90/100
94 محمدرضا بابائیان CATIA II 90/100
94 علی ترابی CATIA II 90/100
94 شیما باجلان CATIA II 90/100
94 سیدعلی گرسوئی طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
94 میلاد مددی طراحی قالب پلاستیک 2 90/100
94 بهنام بافکار CATIA I 90/100
94 محمدرضا رامشینی CATIA I 90/100
94 پوریا یوسفی CATIA I 95/100
94 امیرحسین پشنج CATIA I 90/100
94 سیدامیرارسلان شمس CATIA I 95/100
94 سعیده رادپور نقشه کشی صنعتی 100/100
94 فاطمه حسنی نقشه کشی صنعتی 100/100
94 احسان جابری طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
94 احسان هاشم کیا طراحی قالب پلاستیک 1 90/100
94 میثم غفاری CATIA I 90/100
94 احسان حسینی ANSYS 90/100
94 حسین هاشمی ANSYS 90/100
94 محمدرضا مقتدری MATLAB 90/100
94 سید پوریا جعفری MATLAB 90/100
94 مهدی اصلانی فعال MATLAB 90/100