فقیهی
نام: محسن
نام خانوادگی: فقیهی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
مدرس دروس: طراحی قالبهای پلاستیک و نرم افزار MoldFlow

ساروقی
نام: مهدی
نام خانوادگی: ساروقی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
مدرس دروس: PowerMill

صنعتگران
نام: مهران
نام خانوادگی: صنعتگران
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
مدرس دروس: طراحی قالبهای فلزی سردکار

قائم مقامی
نام: سید مجید
نام خانوادگی: قائم مقامی
مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات
مدرس دروس: PowerMill و اپراتوری و برنامه نویسی ماشین های CNC

باقری
نام: حامد
نام خانوادگی: باقری
مدرک تحصیلی: دانشجو دکتری مهندسی مکانیک - جامدات
مدرس دروس: SolidWorks, CATIA, Inventor

زرین زاد
نام: محسن
نام خانوادگی: زرین زاد
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مکاترونیک - طراحی رباتها و سیستم ها
مدرس دروس: ماکرونویسی در کتیا و سالیدورکز - CATIA - MATLAB

جمشیدی
نام: مهرداد
نام خانوادگی: جمشیدی
مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات
مدرس دروس: تلرانس هندسی و ابعادی

نظرزاده
نام: حسن
نام خانوادگی: نظرزاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
مدرس دروس: کلید فولاد و اصول نگهداری و تعمیرات قالبهای صنعتی

هادیان
نام: سید محمد
نام خانوادگی: هادیان
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
مدرس دروس: CATIA

بایرامی
نام: نادر
نام خانوادگی: بایرامی
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
مدرس دروس: AutoCAD

شهابی زاده
نام: محمد
نام خانوادگی: شهابی زاده
مدرک تحصیلی: دانشجو دکتری مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
مدرس دروس: AutoForm - قالبهای فلزی سردکار و گرم کار

نظر زاده
نام: حسن
نام خانوادگی: نظر زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
مدرس دروس: کلید فولاد - اصول و نگهداری و تعمیرات قالبهای صنعتی

بابائیان
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: بابائیان
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی
مدرس دروس: PowerMill

ناظرفرد
نام: عامر
نام خانوادگی: ناظرفرد
مدرک تحصیلی: -
مدرس دروس: اپراتوری و برنامه نویسی CNC