محسن فقیهی


تحصیلات:

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

دانشگاه محل تحصیل:

علم و صنعت

ایمیل:

msnfgh75@yahoo.com

مدرس دوره های:

طراحی قالبهای پلاستیک و نرم افزار MoldFlow
فقیهی