حسن نظرزاده


تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

دانشگاه محل تحصیل:

-

ایمیل:

example@example.com

مدرس دوره های:

کلید فولاد و اصول نگهداری و تعمیرات قالبهای صنعتی
نظرزاده