سید محمد هادیان


تحصیلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

دانشگاه محل تحصیل:

-

مدرس دوره های:

CATIA
هادیانمهارت های عمومی:

ICDL

نرم افزارهای طراحی گرافیکی

نرم افزارهای کاربردی کامپیوتر

 

مهارت های تخصصی:

 

 در سطح پیشرفتهCATIA

AUTOCAD

 

سطح زبان انگلیسی:

 

READING-ADVANCED

WRITING-UPPER INTERMEDIATE

LISTENING-INTERMEDIATE

SPEAKING-INTERMEDIATE

 

سوابق کاری:

تدریس دروس فنی کاردانش 7 سال

تدریس کتیا 5 سال

کارگاه ماشینکاری 1 سال

دفاتر طراحی صنعتی و کارگاه کامپوزیت 6 سال