| اخبار آموزشی |

مرکز آموزش جامعه قالبسازان ایران
شروع قطعی ادامه دوره های مهر ماه...

از کلاس جا نمونی...

مرکز آموزش جامعه قالبسازان ایران
شروع قطعی دوره های مهر ماه...

از کلاس جا نمونی...

جامعه صنفی قالبسازان ایران
برگزاری کارگاههای آموزشی و مشاوره های را...

مجمع با طعمی جدید...| اخبار جامعه قالبسازان |

مجمع عمومی سالیانه جامعه صنفی قالبسازان
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم...

صورت جلسه مجمع عمومی...

غرفه جامعه قالبسازان ایران در نمایشگاه صنعت
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت...

منتظر دیدارتان هستیم...

هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران- جامعه قالبسازان ایران
حضور جامعه قالبسازان ایران در هجدهمین نم...

حامی شما در صنعت...

جامعه قالبسازان در ساپکو
حضور جامعه قالبسازان ایران در ششمین دوره...

افتتاحیه نمایشگاه...

جامعه صنفی قالبسازان ایران
برگزاری کارگاههای آموزشی و مشاوره های را...

مجمع با طعمی جدید...

جامعه صنفی قالبسازان ایران
برگزاری مجمع عمومی جامعه صنفی قالبسازان ...

مجمع عمومی عادی سالیانه...

اطلاعیه نمایشگاه بصره
دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در پایت...

فراخوان مشارکت در نمایشگا...

دعوت از جامعه قالبسازان ایران جهت حضور در کنفرانس مدیریت در تراز جهانی
مدیریت در تراز جهانی...

کنفرانس مدیریت در تراز جه...| اخبار نمایشگاهی |

غرفه جامعه قالبسازان ایران در نمایشگاه صنعت
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت...

منتظر دیدارتان هستیم...

هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران- جامعه قالبسازان ایران
حضور جامعه قالبسازان ایران در هجدهمین نم...

حامی شما در صنعت...

جامعه قالبسازان در ساپکو
حضور جامعه قالبسازان ایران در ششمین دوره...

افتتاحیه نمایشگاه...

شرکت ساپکو برای ششمین بار برگزار می کند.
ششمين دوره نمايشگاه بين المللي قالب،ابزا...

نمایشگاهی متفاوت با حضور ...

اطلاعیه نمایشگاه بصره
دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در پایت...

فراخوان مشارکت در نمایشگا...| اخبار هیئت مدیره |

مجمع عمومی سالیانه جامعه صنفی قالبسازان
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم...

صورت جلسه مجمع عمومی...

جلسه هیئت مدیره جامعه قالبسازان ایران
جلسه هئیت مدیره جامعه قالبسازان ایران...

صورت جلسه مهر ماه...

جامعه صنفی قالبسازان ایران
برگزاری مجمع عمومی جامعه صنفی قالبسازان ...

مجمع عمومی عادی سالیانه...

جلسه هیئت مدیره جامعه قالبسازان ایران
جلسه هیئت مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قال...

صورت جلسه شهریور ماه...| اعلانات و آگهی ها |

هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران- جامعه قالبسازان ایران
حضور جامعه قالبسازان ایران در هجدهمین نم...

حامی شما در صنعت...

شرکت ساپکو برای ششمین بار برگزار می کند.
ششمين دوره نمايشگاه بين المللي قالب،ابزا...

نمایشگاهی متفاوت با حضور ...

جامعه صنفی قالبسازان ایران
برگزاری مجمع عمومی جامعه صنفی قالبسازان ...

مجمع عمومی عادی سالیانه...

اطلاعیه نمایشگاه بصره
دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در پایت...

فراخوان مشارکت در نمایشگا...

دعوت از جامعه قالبسازان ایران جهت حضور در کنفرانس مدیریت در تراز جهانی
مدیریت در تراز جهانی...

کنفرانس مدیریت در تراز جه...

اطلاعیه همایش
همایش سراسری سلامت اداری، مالی و درآمد...

گروه بین المللی آریان...

همایش بین المللی تعالی کسب و کار در دوران رکود به روش مدیریت ژاپنی
همایش بین المللی تعالی کسب و کار در دورا...

مدیریت متفاوت به سبک ژاپن...

دعوت از جامعه قالبسازان ایران جهت حضور در نشست سالیانه منتخبین چهره های ماندگار
اجلاس چهره های ماندگار مدیریت ایران...

دعوت از جامعه برای نشست س...