| سرفصل آموزشی CATIA I |

CATIA I

 • مقدمه ای بر تکنولوژی CAD/CAM/CAE و CIM
 • معرفی نرم افزار کتیا ( تاريخچه ، قابليتها و ماژولها )
 • آشنایی با محيط نرم افزار ( معرفی اجزای گرافيکی، باز/بسته/ذخيره کردن اسناد و ...)
 • کار با ابزارهاي اوليه (PAN, ZOOM, ROTATE, Shading, …)
 • محیط sketcher و ویرایش ترسیمات دو بعدی و مفاهیم مرتبط با آن
 • محیط part design
 • آشنایی با فرايند مدلسازی قطعات سه بعدی و مديريت درخت طراحی
 • ايجاد و ویرایش انواع Feature های سه بعدی (Sketch Base و  Dress-Up  و  Referenceو...)
 • روشهای اندازه گيری ويژگي های هندسی و مکانيکی قطعات (Measure)
 • مديريت بدنه ها (Body) و عمليات منطقی روی آنها (Boolean Operations)
 • روش­های ايجاد نقشه در CATIA
 • مديريت اجزای نقشه : جداول و کادرها ، Sheetها ، Viewها ، مقياس نقشه و ...
 • ايجاد نماهای مختلف ( نماهای قائم ، برش ، جزئی و ... )
 • روشهای اندازه گذاری و علائم نقشه ( تلرانس ، جوش ، صافی سطح و ... )
 • توضيح نويسی و حاشيه نويسی نقشه
 • مباحث تکميلی

 

  مدت دوره: 64 ساعت  

  پیش نیازهای دوره:  

آشنا با نقشه کشی و نقشه خوانی ترجیحا   AutoCAD