| سرفصل آموزشی CATIA II |

CATIA II

 • آشنايي با روش­هاي مدلسازي سطوح و ترسيم­ هاي قاب سيمي
 • تئوري طراحي هيبريدي در CATIA
 • ايجاد و ويرايش موضوعات قاب سيمي اوليه (Primitive Wireframes) و سيمي ثانويه (Secondary Wireframes)
 • ايجاد و ويرايش سطوح اوليه (Primitive Surfaces) و سطوح ثانويه (Secondary Surfaces)
 • کار با مدل­هاي حجمي (Volume Models)
 • آناليز منحني­ ها و سطوح
 • محیط Assembly
 • مفاهیم مونتاژ و طراحی محصول در محیط نرم­افزار CATIA
 • اجرای مونتاژ به روش پائین به بالا
 • اجرای مونتاژ به روش بالا به پائین
 • متد­های قیدگذاری سه ­بعدی و آنالیز درجات آزادی محصول
 • مدیریت ویرایش و مستندسازی مجموعه ­های مونتاژی
 • ویرایش مجموعه­ های مونتاژی و بررسی تداخلات
 • آشنایی با تکنولوژی ورقکاری
 • ایجاد و ویرایش مدل های ورقکاری در CATIA
 • معرفی و ایجاد Feature های خاص ورقکاری و فرم در CATIA
 • روش های تبدیل Sheet metal  بهPart  و بالعکس

 

  مدت دوره: 64 ساعت  

  پیش نیازهای دوره:  

تسلط به دوره مقدماتی نرم افزار کتیا  CATIA I