| سرفصل آموزشی نقشه ­کشی صنعتی/نقشه خوانی مکانیک |

نقشه ­کشی صنعتی/نقشه خوانی مکانیک

 • آشنایی با مقدمات نقشه­ کشی، مفاهیم و تاریخچه آن

 • اصول ترسیم نقشه­ های فنی مهندسی

 • اصول رسم سه نما

 • مجهول­ کشی و پیدا کردن نماهای مجهول

 • ترسیمات ایزومتریک

 • نماهای برش(کامل، جزئی، نیمه)

 • نماهای شکسته

 • استانداردهای عمومی نقشه­ کشی در قطعات صنعتی نظیر پیچ، مهره، شفت، بلبرینگ و ...

 • اصول اندازه­ گیری روی نقشه­ها

 • علائم نقشه نظیر جوش، صافی سطح و ...

 • رزوه ­ها و نحوه ترسیم نقشه آنها

 • مباحث تکمیلی

 

  مدت دوره: 24 ساعت 

 پیش نیاز دوره: 

دیپلم