| سرفصل آموزشی طراحی قالب های پلاستیک 1 |

طراحی قالب های پلاستیک 1

 • آشنایی با انواع پلاستیک­ها
 • آشنایی با فرآیند تزریق و ماشین تزریق
 • آشنایی با ساختمان عمومی و قطعات و اجزا در قالب­های تزریق پلاستیک
 • آشنایی با تلرانس­ها و انطباقات و اتصالات در قالب­های تزریق پلاستیک
 • انواع اینسرت­گذاری، مزایا و معایب و روش­های مختلف اینسرت­گذاری
 • معرفی سیستم بیرون­ اندازی و انواع پران­ها و روش­های بیرون­ اندازی در قالب
 • آشنایی با سیستم تغذیه، راهگاه و انواع گیت و محاسبات مربوطه
 • آشنایی با سیستم خنک­کاری و venting  در قالب­های تزریق پلاستیک
 • آشنایی با مکانیزم کشویی و محاسبات مربوطه
 • آشنایی با انواع سطح جدایش و خط جدایش
 • آشنایی با انواع استانداردهای قالب­های تزریق پلاستیک و معرفی هاسکو
 • آشنایی با طراحی محصول برای قطعات پلاستیکی

 

  مدت دوره: 48 ساعت 

 پیش نیاز دوره: 

آشنا به دوره  نقشه کشی و نقشه خوانی